ZNAK

Jako obecní znak v minulosti Kornice používaly odlišně stylizovanou litomyšlskou lilii. V roce 2011 byl vytvořen nový erb.

Symbolika:
Lípa – lípy na návsi jsou typickým znakem obce a lípa je stromem Slovanů – v Kornicích měli Češi vždy výraznou převahu.
Vrch – Kornice leží na kopci (Hlavňově).
Lilie – znamení premonstrátského řádu a Litomyšle, Kornice vždy náležely k litomyšlskému panství, byly založeny za vlády premonstrátů.
Meč – atribut sv. Václava, kterému je zasvěcena kaple na kornické návsi.

Blason štítu:
Na stříbrném štítě lípa v přirozených barvách stojící na zeleném vrchu, v pravém horním rohu štítu zelená přepásaná lilie, v levém horním rohu štítu zelený meč položený na pokos s jílcem dole.

Poznámky pro laiky: v heraldice je zásadní slovní popis (blason) štítu, nikoliv konkrétní grafické zpracování detailů. Kornický znak proto může do budoucna překreslit jiný grafik, musí se však držet tohoto popisu. Pravá a levá strana se popisují vždy z pohledu rytíře držícího štít.

Kornický znak v plném rozlišení [0.5MB] »STÁHNOUT«VLAJKA

V roce 2018 byla vytvořena kornická vlajka.

Popis:
Vlajku (o poměru stran 2:3) tvoří tři svislé pruhy (zelený, bílý, zelený) o poměru šířky 1:2:1, uprostřed bílého pruhu je zelený lipový list.

Kornická vlajka v plném rozlišení [0.5MB] »STÁHNOUT«

FOTOGALERIE
VIDEOTÉKA


Počasí v Kornicích
Podrobná (norská i česká) předpověď počasí - ZDE.

Kornické Klementinum - ZDE.

© 2010-2018 Kornice
TOPlist