Vzhledem k vlažnému zájmu představitelů města Litomyšle o problémy kornických občanů bylo v roce 2010 založeno Občanské sdružení Domašice, které bojuje za zachování kvalitních životních podmínek v integrované obci Kornice. Od roku 2017 pod novým názvem Živé Kornice, z. s. (z. s. je zkratka pro zapsaný spolek).

Občanské sdružení Domašice 2010-2017

Proč Domašice? Ve 12. století stávala u Kornic ves Domašice. Ve 13. století její obyvatelé hledali příhodnější podmínky pro život, přestěhovali se a novou osadu nazvali Kornice. Ve 21. století se již tato poloha nezdá být tak výhodnou, další stěhování snad nehrozí, ale rozvoj obce je vážně ohrožen.

Inspirací k názvu bylo i občanské sdružení obyvatel Bohuňovic, které nese jméno údolí Švábenic, což je zároveň i jméno zaniklé vesnice. Toto sdružení bylo úspěšné ve svém odporu proti zřízení skládky firmy Profistav a poté se podílelo i na jednáních o rychlostní komunikaci R35. Stanovy našeho sdružení vycházely ze stanov švábenických.

Název Domašice byl zvolen kvůli tomu, že byl neutrální, a tak přilákal členy ze Sedlišť i z Podrybníka - k těm se Němčice chovaly stejně macešsky jako Litomyšl ke Kornicím.

Nejpalčivějším problémem, který rozhodne o budoucnosti Kornic na další desetiletí i staletí, je rychlostní komunikace R35 (dálnice D35). Kromě této problematiky se sdružení věnovalo i jiným otázkám – třeba překladišti odpadu firmy LIKO Svitavy a.s., které ani zdaleka neodpovídalo obvyklým standardům, mělo nedostatečné oplocení a úplná absence sítí způsobovala, že byl odpad roznášen větrem a zamořoval široké okolí.

Na ustavující schůzi konané 24. března 2010 se přihlásilo 16 členů. Další, kteří se nemohli schůze zúčastnit, se přidávali v následující době.

Činnost sdružení v roce 2010

Firmě LIKO Svitavy byla odeslána stížnost na překladiště. Následně došlo k opravě oplocení a výstavbě záchytných sítí, bohužel pouze u poloviny překladiště směrem k obci. Zdejší zaměstnanci nadále na noc nezavírají kontejnery, takže při silnějším větru stále dochází k roznášení odpadu.

V záležitosti R35 byl připomínkován proces EIA (studie dopadu na životní prostředí – ke stažení zde – bude ukončena v roce 2011) a studie Vymezení koridorů pro umístění stavby rychlostní silnice R 35 u Litomyšle firmy Optima (ke stažení zde). Optima nedoporučuje stavět přivaděč a jako nejlepší koridor pro samotnou R35 navrhuje trasování mezi Kornicemi a Litomyšlí (viz obrázky).Počet členů o. s. Domašice k 21. 1. 2011 – 35 osob (většina z Kornic, dále z Němčic, Sedlišť a Litomyšle).

Dodatek za rok 2012

Na podzim 2012 byla po dlouhých průtazích schválena studie zkoumající dopady na životní prostředí (EIA, ke stažení >>zde<<). Její závěry jsou v přímém rozporu se studií firmy Optima, námitky oponentů byly často vypořádány pochybným způsobem. Politicky již nebylo únosné schvalovací proces dál protahovat, proto byla prosazena "městská" varianta.


Dodatek za rok 2017

V roce 2017, téměř po pěti letech "intenzivní práce", pokročilo ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic) do další fáze schvalování podoby D35 - k územnímu řízení. Připravené materiály jsou vyloženě odbyté, neúplné a nedůvěryhodné. Plány zcela nutně vyvolaly vlnu dalšího odporu.

Protože se Litomyšl odmítla naplno zapojit do hájení Kornic proti libovůli ŘSD, musí ji zastoupit spolek Živé Kornice, který je nástupcem Občanského sdružení Domašice. Podrobnosti o vývoji v roce 2017 naleznete >>zde<< v části "Dodatek za rok 2017".

Důvodem změny názvu je přání členů vyjádřit jasněji, o co spolku jde - nechce mrtvé Kornice.

Počet členů spolku k 17. 7. 2017 je 32.


Dodatek za rok 2018

Po více než roce těžkých jednání se spolku podařilo vybojovat vytvoření nového úseku, který se bude projektovat znova. ŘSD bohužel na dlouhodobé požadavky Kornic nadále neslyší - vytvořením úseku se jen rozhodlo zvýšit svoje šance v případném soudním sporu - do očí bijící porušení zákona a dosavadních plánů (EIA) byla nahrazena porušeními skrytějšími. Podrobnosti o vývoji v roce 2018 naleznete >>zde<<.


Dodatek za rok 2019

Spolek v tomto roce musel řešit problémy s přivaděčem na Českou Třebovou a s opětovně špatnými plány v novém "kornickém" úseku. Na závěr roku čelil podpásovým ranám stavebního úřadu ve "starých" úsecích. Podrobnosti o vývoji v roce 2019 naleznete >>zde<<.


Dodatek za roky 2020-2021

ŘSD se rozhodlo jednat na dvou úrovních - na jedné dál pokračovala stávající řízení, což vytvářelo na spolek tlak. Na druhé probíhalo jednání o dohodě. Spolek nakonec v březnu 2021 s ŘSD dohodu uzavřel. Podrobnosti o vývoji v letech 2020-2021 naleznete >>zde<<.

-pch-
Kontakty:
Živé Kornice, z. s.
Kornice 10
570 01 Litomyšl

IČO: 22815082


Výbor spolku:
Petr Chaloupka, předseda, tel. 721 063 023, email: p.ch@email.cz
Tomáš Hajro, místopředseda
Alena Süsserová, členka výboru
Karel Backa, člen výboru
Luboš Chaloupka st., člen výboru


Přihláška k členství ve spolku Živé Kornice [0,2MB] »STÁHNOUT«
V roce 2019 podpořila projekt spolku Živé Kornice "Optimalizace trasy dálnice D35 v okolí Litomyšle" nadace Via v programu Živá komunita.

FOTOGALERIE
VIDEOTÉKA


Počasí v Kornicích
Podrobná (norská i česká) předpověď počasí - ZDE.

Kornické Klementinum - ZDE.

© 2010-2018 Kornice
TOPlist