HISTORIE SBORU

V druhé polovině 19. století byla řada domů v Kornicích částečně nebo úplně dřevěná. Velkému nebezpečí požáru se proto obec chtěla účinně bránit. V roce 1883 zakoupila dones dochovanou čtyřkolovou stříkačku, která byla poprvé vyzkoušena 22. března. Poté se (8. dubna) sešla ustavující schůze Sboru dobrovolných hasičů, kde se za členy přihlásilo dvaadvacet kornických mužů. Prvním velitelem byl zvolen Jan Jílek. Na návsi byla následně postavena kůlna pro stříkačku a ostatní výzbroj (nacházel se zde ale i obecní arest).

Hlavně v počátcích si sbor nemohl stěžovat na nedostatek ostrého nasazení. Pravidelně zasahoval v okolních obcích a samozřejmě i na domácí půdě – v roce 1889 při požáru stodoly u čp. 9, roku 1890 chalupy čp. 5, roku 1897 statku čp. 14 a kapličky, roku 1898 statku čp. 21, roku 1900 statku čp. 31, roku 1906 chalupy čp. 16, roku 1908 znovu chalupy čp. 5, roku 1910 chalupy čp. 6, roku 1939 znovu statku čp. 14, roku 1962 stodoly u čp. 22. Poslední veký požár v Kornicích zachvátil stodolu u čp. 29.

Hasiči se podíleli na společenském životě obce – každý rok pořádali ples v hostinci a ve třicátých letech dokonce ochotnická představení. První "vycházku" uskutečnili už v roce 1888, kdy se v Litomyšli zúčastnili oslav čtyřiceti let panování císaře Františka Josefa I. Ve stejném roce absolvovali také první veřejné cvičení (v Horní Sloupnici).

Minimálně od roku 1910 při spolku fungovala i samaritánská (zdravotnická) četa. Fyzicky zdatní a dobře vycvičení hasiči byli hojně odváděni do armády – z první světové války se nevrátili Jan Bis, Jan Cejp, František Dvořák, František Moravec a František Kvapil.

V průběhu let docházelo k řadě proměn. Modernizovala se výzbroj, od roku 1939 disponoval kornický sbor motorovou stříkačkou. Ve stejném roce v souvislosti s okupací pohraničí byl sbor administrativně přeřazen do litomyšlské župy (předtím patřil do župy albrechtické). V červenci 1939 bylo rozhodnuto o vyzdění požární a hospodářské nádrže před statkem čp. 11. Stavbu se podařilo dotáhnout do finální podoby až krátce po válce. V roce 1951 byl sbor přejmenován na hasičskou jednotu, později na Svaz československé požární ochrany Kornice a až po roce 1989 se vrátil k původnímu názvu.

Výročí sboru byla vždy celoobecní událostí. Poprvé se připomínalo 25 let. Slavnost k půlstoletí trvání byla zvlášť veliká – např. na koncert v zahradě hostince se prodalo 544 vstupenek. Památná byla samozřejmě velká oslava, která proběhla v roce 1983, kdy byla poprvé přes požární nádrž postavena "kornická lávka". Oslavy 130 let sboru v červenci 2013 byly spojeny se srazem rodáků.

-pch-

FOTOGALERIE
VIDEOTÉKA


Počasí v Kornicích
Podrobná (norská i česká) předpověď počasí - ZDE.

Kornické Klementinum - ZDE.

© 2010-2018 Kornice
TOPlist