Vzhledem k vlažnému zájmu představitelů města Litomyšle o problémy kornických občanů bylo založeno občanské sdružení, které bude bojovat za zachování kvalitních životních podmínek v obci.

Proč Domašice? Ve 12. století stávala u Kornic ves Domašice. Ve 13. století její obyvatelé hledali příhodnější podmínky pro život, přestěhovali se a novou osadu nazvali Kornice. Ve 21. století se již tato poloha nezdá být tak výhodnou, další stěhování naštěstí nehrozí, ale rozvoj obce je vážně ohrožen.

Inspirací k názvu bylo i občanské sdružení obyvatel Bohuňovic, které nese také jméno zaniklé vesnice – Švábenic. Toto sdružení bylo úspěšné ve svém odporu proti zřízení skládky firmy Profistav a nyní se podílí na jednáních o rychlostní komunikaci R35. Návrh stanov našeho sdružení vychází ze stanov švábenických.

Název Domašice je neutrální a snad přiláká do řad stoupenců i zástupce jiných obcí, které bude spojovat společný zájem s Korničáky.

Nejpalčivějším problémem, který rozhodne o budoucnosti Kornic na další desetiletí a možná i staletí, je rychlostní komunikace R35. Kromě této problematiky se může nově zřízené sdružení věnovat i jiným otázkám – třeba překladišti odpadu firmy LIKO Svitavy a.s., které ani zdaleka neodpovídá obvyklým standardům, nedostatečné oplocení a úplná absence sítí způsobuje, že je odpad roznášen větrem a zamořuje široké okolí.

Na ustavující schůzi konané 24. března 2010 se přihlásilo 16 členů. Další, kteří se nemohli schůze zúčastnit, se přidají v dohledné době.

Činnost sdružení v roce 2010

Firmě LIKO Svitavy byla odeslána stížnost na překladiště. Následně došlo k opravě oplocení a výstavbě záchytných sítí, bohužel pouze u poloviny překladiště směrem k obci. Zdejší zaměstnanci nadále na noc nezavírají kontejnery, takže při silnějším větru stále dochází k roznášení odpadu.

V záležitosti R35 byl připomínkován proces EIA (studie dopadu na životní prostředí – ke stažení zde – bude ukončena v roce 2011) a studie Vymezení koridorů pro umístění stavby rychlostní silnice R 35 u Litomyšle firmy Optima (ke stažení zde). Optima nedoporučuje stavět přivaděč a jako nejlepší koridor pro samotnou R35 navrhuje trasování mezi Kornicemi a Litomyšlí (viz obrázky).Počet členů o. s. Domašice k 21. 1. 2011 – 35 osob (většina z Kornic, dále z Němčic, Sedlišť a Litomyšle).

Dodatek za rok 2012

Na podzim 2012 byla po dlouhých průtazích schválena studie zkoumající dopady na životní prostředí (EIA, ke stažení >>zde<<). Její závěry jsou v přímém rozporu se studií firmy Optima, námitky oponentů byly často vypořádány pochybným způsobem. Politicky již nebylo únosné schvalovací proces dál protahovat, proto byla prosazena "městská" varianta.


-pch-
Kontakty:
Občanské sdružení Domašice
Kornice 48
570 01 Litomyšl

IČO: 22815082


Luboš Chaloupka st., předseda
Josef Karlík st., místopředseda
Petr Chaloupka, člen výboru
Alena Süsserová, kontrolorka


- O.S. Domašice - přihláška [0,2MB] »STÁHNOUT«
FOTOGALERIE
VIDEOTÉKA


Počasí v Kornicích
Podrobná (norská i česká) předpověď počasí - ZDE.

© 2010-2016 Kornice
TOPlist