AKTUALITY
brk


Čištění požární nádrže

Ve čtvrtek 24.6. od 16 hodin proběhne tradiční vypouštění a čištění požární nádrže na návsi. Kdo má chuť, přijďte pomoci (nějaké to pivko a limo bude). Bílení proběhne po domluvě a dle počasí v pátek, nebo sobotu.

Lubomír Maceček
( 21.6.2010 )

Jednání o R35 v Pardubicích

V pondělí 14. června 2010 proběhlo další kolo jednání na krajském úřadě v Pardubicích. Projektanti firmy Optima Vysoké Mýto seznámili přítomné se svojí prací.
Byl vypočítán dopad R35 na různé oblasti (lidé, příroda, zemědělství aj.), ve všech kritériích vyšla jako nejlepší varianta mezi Kornicemi a Litomyšlí (trasa č. 3 na mapě), ale projektanti se kloní k variantě za Kornicemi, protože prý ne vše je možné vyjádřit čísly.
Krajský úřad požaduje lepší zdůvodnění, jak ke svému závěru došli. Městský právník Aleš Velc (o.s. R35 Litomyšl) je se závěrem spokojen, ale navíc požaduje přepočítání dopadů podle jiné metodiky, a to i přestože ta použitá je standardní.
Podle zástupců kraje nyní budou navrženy obě varianty koridorů (před i za Kornicemi) a bude se dále jednat.
I nadále se počítá s přivaděčem od Ústí nad Orlicí, ale s napojením na R35 ve tvaru písmene T (tedy bez pokračování ke Kornicím). Ovšem Němčice požádaly o posunutí přivaděče blíž ke Kornicím, aby nebyl odříznut Podrybník od zbytku obce.
Podrybník by tedy byl v případě prosazení městské varianty obklíčen z jedné strany rychlostní silnicí a z druhé přivaděčem, křižovatka by byla nad polosamotou na Podrybníku.
Pokud by vedla R35 u Litomyšle, obcházel by podle současných návrhů přivaděč Podrybník také až ke Končinám a poté by se stáčel k Litomyšli, křižovatka by byla v blízkosti Mrštníku.

Petr Chaloupka
( 14.6.2010 )

Litomyšl opět o nás bez nás

Litomyšlské zastupitelstvo na svém zasedání konaném 4. května 2010 bez přítomnosti zástupců kornického osadního výboru i o. s. Domašice přijalo dvě rozhodnutí týkající se R35.

70/2010
ZaM vzalo na vědomí informaci o záměru o. s. Domašice usilující o vedení rychlostní komunikace R35 mezi Litomyšlí a částí města Kornicemi. ZaM zdůrazňuje, že vnímá městskou část Kornice jako nedílnou součást města a vyjadřuje se záměrem o. s. Domašice zásadní nesouhlas.
zajistí: Janeček (Filipi)

71/2010
ZaM trvá na územní integritě v maximální možné míře a dále trvá na trasování rychlostní komunikace R35 dle verze ÚP VÚC Pardubického kraje schválené usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje č. 198/06 dne 14. 12. 2006 a dle platného ÚPSÚ města Litomyšle.
zajistí: Jiráň (Filipi)

Petr Chaloupka
( 19.5.2010 )

Jednání o R35 v Pardubicích

V úterý 18. května 2010 proběhlo jednání na krajském úřadě v Pardubicích, kde byly prezentovány varianty vedení R35 kolem Litomyšle (viz obrázek). Trasa 4 byla všeobecně označena za nesmyslnou. Trasa 5 za málo pravděpodobnou, protože nepočítá dostatečně se spodní halou u Kornic - R35 by nebylo možné tak ohnout ke Kornicím, jak je zakresleno.
O. s. Domašice se zdá optimální varianta č. 3.

Petr Chaloupka
( 18.5.2010 )

Schůzka výjezdové jednotky hasičů

V pátek 14.5. budeme pokračovat v nově zavedené tradici pravidelných hasičských schůzek. Takže v 18 hodin v hasičské zbrojnici začneme přípravu na soutěž a dořešíme zásahové oděvy. Zváni jsou všichni zájemci o požární sport, i ti, kteří by nám mohli jednorázově pomoci doplnit soutěžní družstvo. Přijďte si to zkusit, nejde o vrcholové výkony.

Lubomír Maceček
( 12.5.2010 )

Starosta Kortyš vyhlašuje válku Domašicím

Starosta města Litomyšle Michal Kortyš vyhlásil po doručení stanoviska o. s. Domašice, které požaduje návrat trasy R35 k Litomyšli, sdružení válku.
Aktuální situace na bojišti:
Naše levé křídlo posílil zástup dobrovolníků z Němčic, město vysílá do první linie "občanské" sdružení městského právníka Aleše Velce - R35 Litomyšl.

Petr Chaloupka
( 30.4.2010 )

Schůze občanského sdružení Domašice

Pondělí 26. dubna 2010, 19 hodin, hasičská zbrojnice
Program: projednání nových alternativ, kudy vést hlavní trasu rychlostní komunikace R35. Zváni jsou členové i nečlenové sdružení.

Petr Chaloupka
( 21.4.2010 )

Pálení čarodějnic

Všichni jsou zváni na společné pálení čarodějnic, které proběhne na hřišti 30. dubna 2010. Občerstvení a hudba (DJ Alík) zajištěny.

Petr Chaloupka
( 16.4.2010 )

Brigáda na hřišti

V sobotu a v neděli (10. a 11. dubna 2010) se na hřišti budou konat dvě dopolední brigády (od 9 hod.), při kterých bude vyměněno staré pletivo.
Občerstvení zajištěno.

Petr Chaloupka
( 7.4.2010 )

24. března 2010 ustavující schůze o. s. Domašice

Na schůzi byli zvoleni představitelé sdružení (viz příslušná sekce). Byly projednány další zásady pro jednání s úřady.

Překladiště odpadu - LIKO přislíbilo vybudování záchytných sítí do konce srpna 2010 a pravidelný úklid. Sdružení bude dohlížet na plnění slibů.

R35 - sdružení bude prosazovat návrat trasy dálnice zpět mezi Litomyšl a Kornice. Pokud neuspěje, bude požadovat rozsáhlá kompenzační opatření (podrobnosti u představitelů sdružení).

Petr Chaloupka
( 26.3.2010 )291-300 [309]
FOTOGALERIE
VIDEOTÉKA


Počasí v Kornicích
Podrobná (norská i česká) předpověď počasí - ZDE.

Kornické Klementinum - ZDE.

© 2010-2018 Kornice
TOPlist