AKTUALITY
brk


Kulatý stůl lídrů politických stran kandidujících v Litomyšli

Ve středu 6. října 2010 se v zámeckém pivovaru konal kulatý stůl lídrů politických stran kandidujících v Litomyšli.
Problémy integrovaných obcí označili jako priority ve svých programech Miroslav Vacek (KSČM) a Petra Benešová (Generace 89).
O Kornicích se jmenovitě mluvilo jen v souvislosti s R35. Jaromír Odstrčil (VV) se vyslovil pro trasu mezi Kornicemi a Litomyšlí. Vojtěch Stříteský (TOP 09) byl pro variantu mezi Kornicemi a Končinami. Stejně tak i Miroslav Brýdl (Nestraníci), který opět opakoval prázdné fráze o ohrožení rozvoje města. Svůj postoj nezměnil ani Michal Kortyš (ODS), místo věcných argumentů ale přešel k nepodloženým osobním útokům, když tvrdil, že zakladatelé resp. představitelé o. s. Domašice jsou většinou majitelé polí a hájí jen svůj majetek podobně jako Jan Vaňous. Po neveřejném upozornění na svůj omyl slíbil, že se znovu podívá na materiály, které dostal od úředníků, a bude své výroky dementovat. Představitelé ostatních stran se k problému trasování nevyjádřili.

Petr Chaloupka
( 7.10.2010 )

Nový termín vypouštění nádrže

Vzhledem k nepřízni počasí se posouvá termín vypouštění na zítřek 30. září 2010. Budeme grilovat klobásy a doufat, že se počasí umoudří.

Lubomír Maceček
( 29.9.2010 )

Vypouštění požární nádrže

Ve středu 29. září 2010 od 16 hodin budeme vypouštět a čistit požární nádrž v Kornicích. Občerstvení bude zajištěno. Od 4. října se začne s opravou nádrže - takže poslední letošní šance na koupání !!!

Lubomír Maceček
( 24.9.2010 )

Zveřejněna EIA k rychlostní silnici R35

6. září 2010 byla zveřejněna studie dopadu rychlostní komunikace R35 na životní prostředí (EIA). Do 30 dnů se k ní může vyjádřit kdokoliv. Občanské sdružení Domašice tak učiní ve smyslu již dříve prezentovaných postojů. Svůj názor může ministerstvu životního prostředí ale poslat i každý samostatně.
Kompletní EIA ke stažení: zde
Úřední deska Pardubického kraje: zde

Petr Chaloupka
( 21.9.2010 )

Čištění požární nádrže

Ve čtvrtek 24.6. od 16 hodin proběhne tradiční vypouštění a čištění požární nádrže na návsi. Kdo má chuť, přijďte pomoci (nějaké to pivko a limo bude). Bílení proběhne po domluvě a dle počasí v pátek, nebo sobotu.

Lubomír Maceček
( 21.6.2010 )

Jednání o R35 v Pardubicích

V pondělí 14. června 2010 proběhlo další kolo jednání na krajském úřadě v Pardubicích. Projektanti firmy Optima Vysoké Mýto seznámili přítomné se svojí prací.
Byl vypočítán dopad R35 na různé oblasti (lidé, příroda, zemědělství aj.), ve všech kritériích vyšla jako nejlepší varianta mezi Kornicemi a Litomyšlí (trasa č. 3 na mapě), ale projektanti se kloní k variantě za Kornicemi, protože prý ne vše je možné vyjádřit čísly.
Krajský úřad požaduje lepší zdůvodnění, jak ke svému závěru došli. Městský právník Aleš Velc (o.s. R35 Litomyšl) je se závěrem spokojen, ale navíc požaduje přepočítání dopadů podle jiné metodiky, a to i přestože ta použitá je standardní.
Podle zástupců kraje nyní budou navrženy obě varianty koridorů (před i za Kornicemi) a bude se dále jednat.
I nadále se počítá s přivaděčem od Ústí nad Orlicí, ale s napojením na R35 ve tvaru písmene T (tedy bez pokračování ke Kornicím). Ovšem Němčice požádaly o posunutí přivaděče blíž ke Kornicím, aby nebyl odříznut Podrybník od zbytku obce.
Podrybník by tedy byl v případě prosazení městské varianty obklíčen z jedné strany rychlostní silnicí a z druhé přivaděčem, křižovatka by byla nad polosamotou na Podrybníku.
Pokud by vedla R35 u Litomyšle, obcházel by podle současných návrhů přivaděč Podrybník také až ke Končinám a poté by se stáčel k Litomyšli, křižovatka by byla v blízkosti Mrštníku.

Petr Chaloupka
( 14.6.2010 )

Litomyšl opět o nás bez nás

Litomyšlské zastupitelstvo na svém zasedání konaném 4. května 2010 bez přítomnosti zástupců kornického osadního výboru i o. s. Domašice přijalo dvě rozhodnutí týkající se R35.

70/2010
ZaM vzalo na vědomí informaci o záměru o. s. Domašice usilující o vedení rychlostní komunikace R35 mezi Litomyšlí a částí města Kornicemi. ZaM zdůrazňuje, že vnímá městskou část Kornice jako nedílnou součást města a vyjadřuje se záměrem o. s. Domašice zásadní nesouhlas.
zajistí: Janeček (Filipi)

71/2010
ZaM trvá na územní integritě v maximální možné míře a dále trvá na trasování rychlostní komunikace R35 dle verze ÚP VÚC Pardubického kraje schválené usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje č. 198/06 dne 14. 12. 2006 a dle platného ÚPSÚ města Litomyšle.
zajistí: Jiráň (Filipi)

Petr Chaloupka
( 19.5.2010 )

Jednání o R35 v Pardubicích

V úterý 18. května 2010 proběhlo jednání na krajském úřadě v Pardubicích, kde byly prezentovány varianty vedení R35 kolem Litomyšle (viz obrázek). Trasa 4 byla všeobecně označena za nesmyslnou. Trasa 5 za málo pravděpodobnou, protože nepočítá dostatečně se spodní halou u Kornic - R35 by nebylo možné tak ohnout ke Kornicím, jak je zakresleno.
O. s. Domašice se zdá optimální varianta č. 3.

Petr Chaloupka
( 18.5.2010 )

Schůzka výjezdové jednotky hasičů

V pátek 14.5. budeme pokračovat v nově zavedené tradici pravidelných hasičských schůzek. Takže v 18 hodin v hasičské zbrojnici začneme přípravu na soutěž a dořešíme zásahové oděvy. Zváni jsou všichni zájemci o požární sport, i ti, kteří by nám mohli jednorázově pomoci doplnit soutěžní družstvo. Přijďte si to zkusit, nejde o vrcholové výkony.

Lubomír Maceček
( 12.5.2010 )

Starosta Kortyš vyhlašuje válku Domašicím

Starosta města Litomyšle Michal Kortyš vyhlásil po doručení stanoviska o. s. Domašice, které požaduje návrat trasy R35 k Litomyšli, sdružení válku.
Aktuální situace na bojišti:
Naše levé křídlo posílil zástup dobrovolníků z Němčic, město vysílá do první linie "občanské" sdružení městského právníka Aleše Velce - R35 Litomyšl.

Petr Chaloupka
( 30.4.2010 )231-240 [247]
FOTOGALERIE
VIDEOTÉKA


Počasí v Kornicích
Podrobná (norská i česká) předpověď počasí - ZDE.

© 2010-2018 Kornice
TOPlist