AKTUALITY
brk


Schůze k dálnici

Spolek Živé Kornice zve všechny členy i ostatní občany Kornic na poradu o dalším postupu v problematice dálnice D35, která se bude konat v úterý 21. listopadu 2017 od 18 hodin v hasičárně.

Petr Chaloupka
( 13.11.2017 )

Kornický komár 3

Nové (říjnové) číslo Kornického komára si můžete přečíst >zde<.

Petr Chaloupka
( 21.10.2017 )

Parlamentní volby

Kornické výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 20. - 21. října 2017. Volební účast - 70 ze 122 oprávněných voličů (57,38%).

1. ANO 2011 - 17 hlasů - 24,28 %
2.-3. Piráti - 10 hlasů - 14,28 %
2.-3. ODS - 10 hlasů - 14,28 %
4.-5. KDU-ČSL - 6 hlasů - 8,57 %
4.-5. SPD T. Okamura - 6 hlasů - 8,57 %
6.-7. Zelení - 4 hlasy - 5,71 %
6.-7. TOP 09 - 4 hlasy - 5,71 %
8.-9. ČSSD - 3 hlasy - 4,28 %
8.-9. Realisté - 3 hlasy - 4,28 %
10.-11. Starostové - 2 hlasy - 2,85 %
10.-11. Svobodní - 2 hlasy - 2,85 %
12.-14. Rozumní - 1 hlas - 1,42 %
12.-14. Referendum o EU - 1 hlas - 1,42 %
12.-14. SPR-RSČ M. Sládka - 1 hlas - 1,42 %

Petr Chaloupka
( 21.10.2017 )

Nové fotky

Do fotogalerie přibyly snímky ze sobotního posezení pod lipami.

Petr Chaloupka
( 26.9.2017 )

D35 - poděkování a upozornění

Spolek Živé Kornice děkuje deseti odvážným zastupitelům města Litomyšle za podporu žádosti o vypracování posunuté a zakopané varianty D35 u Kornic.

Bitva byla prohrána, ale boj zdaleka nekončí - je zřejmé, že se nedá věřit žádným slibům - zde je citát z nejnovějšího dopisu Ministerstva dopravy: "V dopise rovněž žádáte vyškrtnutí mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Litomyšl-sever z územních plánů [není pravda, žádali jsme vyškrtnutí z plánů ŘSD]. Tento požadavek Ministerstvo dopravy nemůže splnit, neboť není jejich pořizovatelem. Z dopravního hlediska navíc může být MÚK Litomyšl-sever v budoucnu velmi významná pro zajištění plnohodnotného dopravního napojení oblasti, které bude současně šetrné k okolí, neboť jedině v této lokalitě je reálné napojit budoucí přivaděče pro oblast Ústí nad Orlicí a České Třebové, které by odvedly budoucí automobilovou dopravu z jednotlivých obcí na trase k dálnici D35. Z tohoto důvodu považuje Ministerstvo dopravy úplné vyškrtnutí MÚK Litomyšl-sever za nekoncepční."

Petr Chaloupka
( 26.9.2017 )

Pravda o dálnici D35

Z důvodu šíření různých lží po Litomyšli zde zveřejňujeme emaily, které byly zaslány spolkem Živé Kornice na adresu zastupitelů. Každý si může prostudovat fakta a udělat vlastní názor.
Vzhledem k neúnavné aktivitě představitelů současného i minulého vedení města bude muset být tato aktualita pravděpodobně průběžně doplňována.
Zároveň prosíme občany Kornic, aby se v co nejhojnějším počtu zúčastnili jednání zastupitelstva v zámeckém pivovaře ve čtvrtek 21. 9. od 16:00, aby se sami přesvědčili, jak na nich Litomyšli záleží. Podle vyjádření jednoho z litomyšlských politiků by měli prodat své domy a odstěhovat se jinam, jestli se jim dálnice nelíbí...

Email z pátku 15. 9. 2017:
Vážená paní zastupitelko,
dovolujeme si se na Vás obrátit před blížícím se zasedáním zastupitelstva města Litomyšle s informacemi o situaci kolem dálnice D35 u Kornic, protože neočekáváme, že byste dostala od vedení města všechna fakta. Přitom Vás příští čtvrtek čeká možná nejdůležitější hlasování ve Vašem funkčním období.
Trasa v současné době porušuje podmínky EIA (posudek o vlivu na životní prostředí, který je závazný) ve třech zásadních bodech – neposouvá dálnici dál od zastavěných oblastí, bude z Kornic viditelná v délce dvou kilometrů, i když podle EIA nemá být viditelná vůbec, a konečně vypuštění mostu nad polní cestou z Kornic do Němčic způsobí znefunkčnění v EIA plánovaného biokoridoru spojujícího Nedošínský háj a Končinské údolí.
Po obyvatelích Kornic se nyní žádá, aby se zachovali nesobecky a smířili se stávajícími plány. Jinými slovy: „Mějte soucit s lidmi žijícími kolem I/35, kteří již skoro 40 let trpí intenzivní dopravou, i když to znamená, že vy budete trpět 100 let.“ To je požadavek, s kterým by měl problém i leckterý svatý. Obyvatelé Kornic svatí nejsou, ale nejsou ani bezohlední. Kdyby byli bezohlední, nenavrhovali by kompromis, který nikomu neuškodí – posunutí trasy D35 v rámci stávajícího koridoru dál od obce k lesu a zakopání tělesa dálnice do země. V současné chvíli jsme zatlačeni ke zdi a není již kam ustupovat. Ustoupili jsme dvakrát. Poprvé, když Litomyšl souhlasila s posunem D35 ze severu (od Ústí nad Orlicí) na jih, aniž by se ptala vlastních občanů, kteří budou dopravou postiženi, tedy obyvatel Kornic, Suché nebo Prokopa. Podruhé, když si Litomyšl vynutila posun dálnice za Kornice, čímž se dostala z prostoru výrazně poznamenaného lidskou činností (skládka, překladiště odpadu, obří haly) do prostoru poznamenaného minimálně. Potřetí již není kam ustupovat.
Chronická nekompetentnost rozhodování v celém procesu umožňuje zdržovat stavbu dálnice prakticky donekonečna. To nikdo nechce. Stojí to příliš mnoho času a energie, která pak chybí jinde. Pokud je však člověk zatlačen do kouta, brání se zuby nehty. Postavit se státnímu molochu vyžaduje odvahu. My ji máme. Je škoda, že ji zatím nemá Litomyšl. Kdyby ji totiž projevila, poměr sil by se okamžitě zvrátil. V pondělí jsme se zúčastnili jednání na ministerstvu dopravy, kde bylo jasně řečeno, že přes požadavky Litomyšle by jít nemohli. Pokud Litomyšl projeví dostatek kuráže, bude vystavena urážkám, že zdržuje dálnici, ale ve skutečnosti je to jediná cesta, jak stavbu urychlit.
Proto Vás tímto prosíme o podporu „varianty 1“ v úseku Litomyšl – Janov a o požadavek na vypracování varianty v úseku Džbánov – Litomyšl, tak aby splňovala podmínky EIA zmíněné v úvodu.
Na jednání zastupitelstva bude projednávána petice občanů Kornic s tímto požadavkem. Ten je obsažen i v prohlášení prakticky všech majitelů pozemků v Kornicích, které posíláme v příloze.

S pozdravem
Petr Chaloupka
Živé Kornice, z.s.
tel. 721 063 023

Email ze soboty 16. 9. 2017:
Vážená paní zastupitelko,
dostala se ke mně informace o šíření různých lží o dálnici a Kornicích. Prosím Vás proto, abyste si důkladně prostudovala materiály, které jste obdržela včera od nás i od spolku Pro Litomyšl a udělala si vlastní názor. Nikomu nevěřte – ani nám ani vedení města – lhát můžeme všichni. Rozhodnutí o dálnici je něco jiného než rozhodnutí, jestli se bude dláždit ta nebo ta ulice, měli byste rozhodnout pokud možno kvalifikovaně. Jednu lež (asi tu nejzásadnější) snadno odhalíte po prostudování dopisu s nesouhlasem majitelů pozemků v Kornicích – tito vlastníci nesouhlasí s dálnicí přiblíženou k obci a na dvoukilometrovém náspu. Není pravda, jak se šíří po Litomyšli, že neprodají v žádném případě a je potřeba na ně jít tvrdě, neustupovat v ničem a vyvlastnit celou vesnici (což by byl celostátní unikát)… Pokud byste měla zájem o podrobnější informace, nebojte se mě kontaktovat.

S pozdravem
Petr Chaloupka
Živé Kornice, z.s.
tel. 721 063 023

Přílohy:
Dopis majitelů pozemků a Petice občanů podaná v pátek na městský úřad s podpisy drtivé většiny obyvatel Kornic.

Petr Chaloupka
( 16.9.2017 )

Pozvánka

Dne 23. 9. 2017 ve 14.00 hod se v kapličce koná ´Mše svatá´ a od 15.oo hod ´Posezení pod lipami´. Občerstvení je zajištěno a všichni jsou srdečně zváni!

Jitka Novotná
( 7.9.2017 )

Právě vyšlo další číslo Kornického komára

Nové číslo Kornického komára si můžete přečíst >zde<.

Petr Chaloupka
( 3.9.2017 )

Porada o společném postupu v otázce dálnice D35

Spolek Živé Kornice (dříve o. s. Domašice) svolává na pondělí 14. srpna 2017 od 19:00 do hasičské zbrojnice poradu o společném postupu v otázce dálnice D35.
Prosíme o účast nejen členy spolku, ale i ostatní občany Kornic.
Pokud se nechcete smířit s dvoukilometrovým valem kolem Kornic a extrémně zvýšeným hlukem z dálnice, je čas jednat nyní!

Petr Chaloupka
( 9.8.2017 )

Živé Kornice - nástupce Domašic

Na webu byly aktualizovány informace o Občanském sdružení Domašice, které se přejmenovalo na spolek Živé Kornice (>zde< a >zde<). Byly doplněny také informace k aktuálnímu vývoji problematiky D35 (>zde<).

Petr Chaloupka
( 18.7.2017 )11-20 [217]
FOTOGALERIE
VIDEOTÉKA


Počasí v Kornicích
Podrobná (norská i česká) předpověď počasí - ZDE.

© 2010-2018 Kornice
TOPlist