AKTUALITY
brk


Litomyšl opět o nás bez nás

Litomyšlské zastupitelstvo na svém zasedání konaném 4. května 2010 bez přítomnosti zástupců kornického osadního výboru i o. s. Domašice přijalo dvě rozhodnutí týkající se R35.

70/2010
ZaM vzalo na vědomí informaci o záměru o. s. Domašice usilující o vedení rychlostní komunikace R35 mezi Litomyšlí a částí města Kornicemi. ZaM zdůrazňuje, že vnímá městskou část Kornice jako nedílnou součást města a vyjadřuje se záměrem o. s. Domašice zásadní nesouhlas.
zajistí: Janeček (Filipi)

71/2010
ZaM trvá na územní integritě v maximální možné míře a dále trvá na trasování rychlostní komunikace R35 dle verze ÚP VÚC Pardubického kraje schválené usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje č. 198/06 dne 14. 12. 2006 a dle platného ÚPSÚ města Litomyšle.
zajistí: Jiráň (Filipi)

Petr Chaloupka
( 19.5.2010 )

Jednání o R35 v Pardubicích

V úterý 18. května 2010 proběhlo jednání na krajském úřadě v Pardubicích, kde byly prezentovány varianty vedení R35 kolem Litomyšle (viz obrázek). Trasa 4 byla všeobecně označena za nesmyslnou. Trasa 5 za málo pravděpodobnou, protože nepočítá dostatečně se spodní halou u Kornic - R35 by nebylo možné tak ohnout ke Kornicím, jak je zakresleno.
O. s. Domašice se zdá optimální varianta č. 3.

Petr Chaloupka
( 18.5.2010 )

Schůzka výjezdové jednotky hasičů

V pátek 14.5. budeme pokračovat v nově zavedené tradici pravidelných hasičských schůzek. Takže v 18 hodin v hasičské zbrojnici začneme přípravu na soutěž a dořešíme zásahové oděvy. Zváni jsou všichni zájemci o požární sport, i ti, kteří by nám mohli jednorázově pomoci doplnit soutěžní družstvo. Přijďte si to zkusit, nejde o vrcholové výkony.

Lubomír Maceček
( 12.5.2010 )

Starosta Kortyš vyhlašuje válku Domašicím

Starosta města Litomyšle Michal Kortyš vyhlásil po doručení stanoviska o. s. Domašice, které požaduje návrat trasy R35 k Litomyšli, sdružení válku.
Aktuální situace na bojišti:
Naše levé křídlo posílil zástup dobrovolníků z Němčic, město vysílá do první linie "občanské" sdružení městského právníka Aleše Velce - R35 Litomyšl.

Petr Chaloupka
( 30.4.2010 )

Schůze občanského sdružení Domašice

Pondělí 26. dubna 2010, 19 hodin, hasičská zbrojnice
Program: projednání nových alternativ, kudy vést hlavní trasu rychlostní komunikace R35. Zváni jsou členové i nečlenové sdružení.

Petr Chaloupka
( 21.4.2010 )

Pálení čarodějnic

Všichni jsou zváni na společné pálení čarodějnic, které proběhne na hřišti 30. dubna 2010. Občerstvení a hudba (DJ Alík) zajištěny.

Petr Chaloupka
( 16.4.2010 )

Brigáda na hřišti

V sobotu a v neděli (10. a 11. dubna 2010) se na hřišti budou konat dvě dopolední brigády (od 9 hod.), při kterých bude vyměněno staré pletivo.
Občerstvení zajištěno.

Petr Chaloupka
( 7.4.2010 )

24. března 2010 ustavující schůze o. s. Domašice

Na schůzi byli zvoleni představitelé sdružení (viz příslušná sekce). Byly projednány další zásady pro jednání s úřady.

Překladiště odpadu - LIKO přislíbilo vybudování záchytných sítí do konce srpna 2010 a pravidelný úklid. Sdružení bude dohlížet na plnění slibů.

R35 - sdružení bude prosazovat návrat trasy dálnice zpět mezi Litomyšl a Kornice. Pokud neuspěje, bude požadovat rozsáhlá kompenzační opatření (podrobnosti u představitelů sdružení).

Petr Chaloupka
( 26.3.2010 )

Web Kornic

Upravena sekce HASIČI » Základní informace

Zdárně dokončena fotogalerie. Veškeré ovace a přípomínky směřujte na zdejší knihu návštěv ;)

webmaster
( 24.3.2010 )

Fotogalerie

Přidány fotky z let 2006 a 2007.
Fotografie Kornic a přilehlého okolí přidány do sekce O OBCI » Obecné informace, » sem «

webmaster
( 23.3.2010 )211-214 [214]
FOTOGALERIE
VIDEOTÉKA


Počasí v Kornicích
Podrobná (norská i česká) předpověď počasí - ZDE.

© 2010-2018 Kornice
TOPlist